Nhà máy White Horse Ceramics Industries Featured

Nhà máy White Horse Ceramics Industries Sdn Bhd – Pasir Gudang, Johor

Công ty Cổ phần Nhân lực Hoàng Hà cần tuyển gấp:

Lao động đi làm việc tại Malaysia cho Nhà máy White Horse Ceramics Industries Sdn Bhd – Pasir Gudang, Johor (đã thẩm định)
Đơn hàng Nam – Nữ
1.1. Chi tiết đơn hàng:
- Số lượng 50 nam – 50 nữ
- Tuổi từ 22 – 35
- Yêu cầu: PTCS
- Công việc: sản xuất gạch men (Bạch Mã)
- Địa chỉ nhà máy: Plo.464, Jalan Gangsa, Zone 11, Pasir Gudang Industrial Estate, 81700 Johor, Malaysia
- Lương cơ bản: 900RM/tháng (48giờ/tuần)
- Trợ cấp: Làm ca + bụi
- Thử việc: hưởng 100% lương cơ bản
- Levy: có trừ 105RM/tháng
- Chỗ ở, điện nước: không trừ
- Thời hạn hợp đồng: 3 năm
- Lao động Việt Nam đang làm việc tại nhà máy rất nhiều (có bảng lương và số điện thoại liên hệ để tìm hiểu)
- Thu nhập thực tế: ~ 1800RM/tháng
1.2. Phương án tài chính:
- Nữ: 1.300USD
- Nam: 1.400USD
1.3. Tiến độ thực hiện:
- Nhận hồ sơ từ tháng 7/2015 và dự kiến phỏng vấn vào ngày 7/8/2015
- Visa: sau 4 tuần kể từ ngày nhận hồ sơ
- Lịch bay: sau 6 tuần
Chi tiết xin liên hệ: 0988 888 010 - 0936 77 8008

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Hoang Ha 人材株式会社