NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HOÀNG HÀ
ÔNG NGUYỄN HOÀNG ANH

CHỨC DANH: TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0912 107 118