HỘI CHỢ LAO ĐỘNG

Ngày 11 và 12/05/2023, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường Cao đẳng nghề công nghệ kỹ thuật Tuyên Quang. Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Hoàng Hà rất vinh dự được làm khách mời. Trong ngày dự lễ, Công ty có buổi làm việc giới thiệu, tư vấn cho các bạn sinh viên của trường về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Tại buổi làm việc, đã có nhiều sinh viên quan tâm đến việc đi học và đi làm tại nước ngoài. Đây là môi trường tốt, cơ hội học hỏi cho các bạn sinh viên cũng như cho người lao động Việt Nam.

 

Chúng tôi xin chia sẻ một số hình ảnh của lễ kỷ niệm và buổi tư vấn của Công ty đối với sinh viên của trường.